ΜΗΝΥΜΑ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021.

Με την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού , με την συνδρομή των ευλαβών Ελλήνων  Χριστιανών , με την μακροθυμία των Αλβανών , με την λαχτάρα των Βορειοηπειρωτών να έλθουν σε επικοινωνία μετά από 100 περίπου χρόνια μέσα στην δίνη της Αλβανικής Τυραννίας του Ενβέρ Χότζα με τον σταλινικό του κομμουνισμό , συμπληρώσαμε εφέτος τριάντα χρόνια διακονίας στην Βόρειον Ήπειρον.  Δόξα τω Θεώ «είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον …» επετελέσθη ένα πολυσχιδές  διακόνημα όλα αυτά τα χρόνια. Περάσαν από τα Ελληνικά φροντιστήρια (σχολεία) περίπου 25.000 άτομα για εκμάθησιν της Ελληνικής Γλώσσης και όχι μόνον, έμαθαν ύμνους τραγούδια  Βορειοηπειροτόπουλα αλλά και Αλβανόπουλα. Πολλοί νέοι σπούδασαν με υποτροφίες στα Ελληνικά και Αλβανικά Πανεπιστήμιας, σήμερα στελεγχώνουν τα εκεί σχολεία και Πανεπιστήμια ή άλλες υπηρεσίες του Αλβανικού κράτους ή των Ελληνικών Προξενείων,  την Ορδόδοξον Εκκλησίαν ως λειτουργοί και αλλαχού. Είναι δύσκολον να απαριθμήσουμε  όλον το έργον των τριάντα χρόνων . … Χαιρόμεθα όταν βαδίζουμε στο δρόμο και συναντούμε ανθρώπους  που βοηθήθηκαν   «…..ελάτε να πιούμε ένα καφέ να ιδήτε το σπίτι που μας βοηθήσατε να το αγοράσουμε… το μαγαζί που μας βοηθήσατε να το αγοράσουμε. ..το παιδί που μας βοθήσατε να σπουδάση.. είναι παντρεμένο έχει παιδιά τον Νικόλαο ..την Ελευθερία..τον Σωτηράκη… τον Βασιλάκη..τον Δαβίδ.. πάνω από  δέκα γεννήσεις  έγιναν με την χάρι του Κυρίου στα Ελληνικά νοσοκομεία .. εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς .. εγχειρήσεις ούκ ολίγες… περιθάλψεις βαριάς μορφής …  Όλα έγιναν με την χάριν του Θεού εις το όνομα Αυτού και τίποτα πιο πάνω . Αδελφοί  Έλληνες , Βορειοηπειρώτες, Αλβανοί  όλοι είμεθα παιδιά του ίδιου Θεού . Μην λιποψυχείτε βλέπετε μπροστά αφήσατε στην λήθη το κακό παρελθόν  υπάρχει ο ΣΤΑΥΡΟΣ του Κυρίου από εκεί αντλήσατε δύναμιν εκείνος εσταυρώθη δι’ ημάς . Κύριε ελέησον ημάς  ευλόγησον τον νέον ενιαυτόν του Κυρίου 2022.