ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Συμπληρώσαμεν πεντήκοντα δύο έτη διακονίας στον αμπελώνα του Κυρίου. Συμπληρώσαμεν τριάκοντα συναπτά έτη διακονίας στην Βόρειον Ήπειρον όπου περίπου 20.000 μικροί μεγάλοι άρρενες και θήλεις ομογενείς Βορειοηπειρώται αλλά και Αλβανοί, σπούδασαν την Ελληνικήν γλώσσαν και όχι μόνον, στα Ελληνικά Φροντιστήρια που ιδρύσαμεν και χορηγήσαμεν. Συνδράμαμεν με την βοήθειάν σας σε πολλούς άλλους τομείς την διακονίαν μας όσο μας επέτρεψαν οι υλικές και πνευματικές δυνάμεις. Γίναμεν ,αγαθής τύχης , προπομποί των Ελληνοαλβανικών σχολείων « ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» , «ΟΜΗΡΟΣ» , «ΠΛΑΤΩΝ» της Κορυτσάς και «ΟΜΗΡΟΣ» της Χειμμάρας μετά των συλλόγων ΣΦΕΒΑ και ΠΑΣΥΒΑ. Σας Ευχαριστούμεν δια την πολύτιμον βοήθειάν σας αλλά και όλων των φορέων. Πρώτος δια της ευλογίας του ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης, επίσκοπος( επί του σκοπού αληθώς) πατέρας ΑΝΘΙΜΟΣ εξ ιδίων αλλά και δια του Φιλοπτώχου ταμείου συνέδραμεν τα μέγιστα. Ιεραί Μοναί, Ιεροί Ναοί, σύλλογοι , χριστιανοί Έλληνες πατριώται στάθηκαν αρωγοί στο πολύπλευρον έργον . Κλίνοντες το γόνυ , υπτίαις χερσίν ευχαριστούμεν εκ βάθους καρδίας όλους. Ευχαριστούμεν τον ελεήμονα και πανοικτήρμονα Χριστόν εσταυρωμένον δια την ημών σωτηρίαν . Διά του παρόντος γράμματος παρακαλούμεν ΘΕΡΜΩΣ, να ευρεθή αντικαταστάτης μας καθ΄ ότι πλησιάζουμε προς το τέλος της διακονίας. Είθε να αναλάβη και ημείς θα είμεθα αρωγοί έως τέλος του βίου μας.

Ετέχθη Χριστός στην καρδιά μας εφέτος δια ψυχικόν όφελος όλων μας;

ελάχιστος πρεσβύτερος  π. Ελευθέριος Καρακίτσιος.