Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ μας άρεσε τόσο πολύ η κάρτα του Πανεπιστημίου Αργυρoκάστρου που μας έστειλε για τις υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς που έδωσαν οι Μεροκοβίτες, θεωρήσαμε ότι θα είναι ωραία η ευχή και σε σας αλλά και το σύνολον τής μίξεως της κάρτας εν όψει της ΛΑΜΠΡΗΣ.