3ο μέρος: Εφευρέσεις Ελλήνων από την αρχαιότητα. Αυτές οι αρχαιοελληνικές εφευρέσεις βοήθησαν να διαμορφωθεί ο κόσμος μας.

Ολυμπιακοί Αγώνες

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σήμερα. Ωστόσο, ξεκίνησαν πολύ πίσω στην αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Αγώνες διοργανώνονταν στην Ολυμπία της Ελλάδας από το 776 π.Χ. έως το 393 μ.Χ. και ήταν αφιερωμένοι στους Ολύμπιους θεούς. Αλλά στην καρδιά τους, οι Αγώνες ήταν ένα θρησκευτικό φεστιβάλ που περιελάμβανε μια πληθώρα από ενδιαφέροντα παιχνίδια όπως τρέξιμο, άλματα και ρίψεις, καθώς και πυγμαχία, πάλη, παγκράτιο (ένα είδος μικτής πολεμικής τέχνης που συνδύαζε πυγμαχία και πάλη) και αρματοδρομίες.

Αρχικά, οι Αγώνες διήρκεσαν για πέντε ολόκληρες ημέρες και τους παρακολουθούσαν τουλάχιστον 40.000 θεατές που μαζεύονταν στο στάδιο κάθε μέρα. Κόσμος από όλη την Ελλάδα παρακολούθησε τους Αγώνες, που γίνονταν μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια, με πολύ ενθουσιασμό και στους νικητές δινόταν ως έπαθλο στεφάνια ή στέφανα από φύλλα ελιάς. Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν το 1896 και ο ιδρυτής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Pierre de Coubertin, λέγεται ότι εμπνεύστηκε εκτενώς από τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες.

5.The Olympic Games 
The Olympic Games 

The Olympic Games are a global phenomenon today. However, they started way back in ancient Greece. The ancient Games were staged in Olympia, Greece, from 776 BC through 393 AD and were dedicated to the Olympian gods. But at their heart, the Games were a religious festival that included a plethora of interesting games like running, jumping and throwing events, plus boxing, wrestling, pankration (a sort of mixed martial art which combined boxing and wrestling) and chariot racing.

Initially, the Games lasted for a full five days and were viewed by at least 40,000 spectators packed into the stadium each day. People from all over Greece attended the Games, which were held once every four years, with a lot of excitement and the winners were given olive leaf wreaths or crowns as a prize. The first modern Olympics began in 1896 and the founder of the International Olympic Committee, Pierre de Coubertin, is said to have taken extensive inspiration from the ancient Olympic Games.

Θέατρο

Το ελληνικό θέατρο ιδρύθηκε για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα π.Χ. και ξεκίνησε με φεστιβάλ στην Αθήνα προς τιμήν του Έλληνα θεού Διόνυσου. Τότε τραγουδούσαν αρχαίους ύμνους, που ονομάζονταν διθύραμβοι, προς τιμή του θεού. Το θέατρο του Διονυσίου, που βρίσκεται ακόμα κοντά στην Ακρόπολη στην Ελλάδα, ήταν στον πυρήνα αυτού του φεστιβάλ . Είναι ενδιαφέρον ότι στο αρχαίο ελληνικό θέατρο, μόνο τρεις ηθοποιοί έπαιζαν στη σκηνή κάθε φορά, όπου κάθε ερμηνευτής είχε τη δυνατότητα να παίξει πολλαπλούς ρόλους στην παραγωγή του έργου. Ενώ δεν υπάρχουν έργα από τον 6ο αιώνα π.Χ., οι ιστορικοί βρήκαν ότι ο παλαιότερος γνωστός ηθοποιός ήταν ο Θέσπης, από τον οποίο προήλθε ο όρος «θέσπιος» και ο οποίος έγινε γνωστός ως Πατέρας της Τραγωδίας.

Theater

Greek theatre was first established on the 6th century BC and commenced with festivals in Athens honouring the Greek god, Dionysus. Back then, ancient hymns, called dithyrambs, were sung in honor of the god. The Theater of Dionysus, which is still located near the Acropolis in Greece, was at the core of this festival. Interestingly, in ancient Greek theatre, only three actors at a time performed on stage, where each performer was allowed to play multiple roles in the work’s production. While there are no existing plays from the 6th century BC, historians have found that the earliest known actor was Thespis, from whom the term “thespian” originated and who went on to be known as the Father of Tragedy.


Δημήτρης Βόγγολης, Πρόεδρος και Δάσκαλος του ΙΗΑ