ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΎΛΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ελένη Καραούλη- Κωστοπούλου στον συνοικσιμό Μηλογόζι Μυροφύλλου Τρικάλων οικοκυρά -τραγουδίστρια.