ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Εν Θεσσαλονίκη τη 1-1-2019

Προς τα αξιότιμα μέλη και τους φίλους του

Συλλόγου « ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Εις όλην την Οικουμένην.

ΜΗΝΥΜΑ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Μένουμε ευχαριστημένοι από την προσφοράν μας εις τον συνάνθρωπον μας το έτος 2018 που πέρασε και ευχαριστούμεν τον Πανάγαθον Θεόν. Η προσφορά όλων μας με την συνεργασίαν των μελών και των φίλων ξεπέρασε τις προσδοκίες μας εντός και εκτός Ελλάδος,  όπως θα σας κοινοποιήσουμε λίαν συντόμως, με την περιληπτικήν έκθεσιν πεπραγμένων . Όμως δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στα πεπραγμένα αλλά να αυξήσουμε την προσφοράν στο έτος 2019 που ήδη ανέτειλε, εναντίον της αλλοτριώσεως των ιδανικών και της πτωτικής τάσεως του πολιτισμού μας . Με πίστιν και παράκλησιν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν με ταπείνωσιν και αγάπην θα εντείνουμε την προσπάθειά μας να προσφέρουμε έτι περισσότερα επ΄αγαθώ φιλτάτης Πατρίδος Ελλάδος και Μητρός Ορθοδόξου Πίστεως.

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2019.

Δια το Δοικητικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος                         ο γραμματεύς