Νησιά στην Άκρη – Ψέριμος

Νησιά στην Άκρη – Ψέριμος

Σημειωτέον ότι στο αγαπητό νησί της ΨΕΡΙΜΟΥ ο σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιδοτούν τα δύο μικρά παιδιά τον ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ και τον ΜΙΧΑΛΗ  που γεννήθηκαν μετά από είκοσι χρόνια.