Ελληνικά Φροντιστήρια Βίγλιστας!!

Ο Σύλλογος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ λειτουργεί Ελληνικά Φροντιστήρια εκμαθήσεως της Ελληνικής γλώσσης και όχι μονον.στην Μητροπολιτική περιφέρεια της Κορυτσάς εδώ και χρόνια. Έτσι και εφέτος λειτουργεί εννέα τέτοια σχολεία με σύνολον μαθητών 189.Κάθε ένα Ελληνικό φροντιστήριο έχει και την δική του δράση πέρα από το μάθημα του .Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το Ελληνικό φροντιστήριο της Βίλιστας με δασκάλα την Κράλλη Αννα του Ζωηφόρου από την Χότσιστα .Η δασκάλα και τα παιδιά αποφάσισαν το μάθημα να το κάνουν στην κώμη Ζήτσιστα στο εκεί κέντρικό κατάστημα μαζί με τους γονείς τους και μερικούς από το χωριό μαζί με τον ιερέα τους και να κόψουν βασιλόπιττα με φλουρί. Σας δείχνουμε και μερικές φωτογραφίες για του λόγου το ασφαλές.