ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣ. ΄ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¨: Θέμα : Ηλεκτρονική εφημερίς- Ιστοσελίδες .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗMOΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣ.

΄ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¨

  Αποφ.πρωτ, Θεσ/κης 1893- ΑΜ  7614

  Α.Φ.Μ. 999384058 – Ζ΄ΔΟΥ Θεσ/κης

   τηλ. 2396041918 τθ. 45 τκ. 57006

Θεσσαλονίκη – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

e mail: elkarakitsios@yahoo.gr

   αριθ.πρωτ.2242

 

 

 

 

Προς τα μέλη και τους φίλους                                                                του συλλόγου μας   

 Εν Θεσσαλονίκη τη 18-6-24

Θέμα : Ηλεκτρονική εφημερίς- Ιστοσελίδες .

  Με το ταπεινό αυτό γράμμα σας πληροφορούμε ότι ο σύλλογός μας στα πλαίσια της λειτουργίας του και περισσότερο στην δραστηριότητά του  εποπτεύει δύο ιστοσελίδες . Την pelasgoskoritsas.gr που είναι δίγλωσση αλβανικά και ελληνικά με ποικίλη ύλη κυρίως ιστορική, θεολογική χωρίς να υπολείπεται και άλλων κοινωνικών και λοιπών θεμάτων στα πλαίσια της ελευθεροτυπίας και οικοδομής πνευματικής. Δεύτερη την ιστοσελίδα : Μυρόφυλλο-μερόκοβο ή myrofyllo-merokovo .gr  που άπτεται κυρίως θεμάτων των Ασπροποταμητικών χωρίων Μυρόφυλλον, Πολυνέριον,  Βαλκάνον,   Μοσχόφυτον ,Κουρφάρι, Καβαλλιώρα ή Γλύστρα χωρίς φυσικά να υπολείπεται και άλλων κοινωνικών θεμάτων πνευματικής οικοδομής.

  Γίνεται επίσης γνωστόν ότι η εφημερίδα των ομωνύμων χωρίων θα κυκλοφορεί ηλεκτρονική από το φύλλον 39 και εξής . Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί αλλά και της δυσλειτουργίας των ΕΛΤΑ … που εστέλλετο η εφημερίδα  μέχρι και συστημμένη και δεν παρεδίδετο στους δικαιούχους!

Παρακαλούμεν βοθήσατε  να υπάρχει πρόοδος και αποστείλατε δικά σας άρθρα και επιστημονικές εργασίες στην διεύθυνση που υπάρχει στην ηλεκτρονική εφημερίδα.

Σας ευχαριστούμε επ΄αγαθώ φιλτάτης Πατρίδας και Ορθοδόξου πίστεως .     Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον

Ο πρόεδρος

Τ.Σ.-ΤΥ

π. Ελευθέριος    Καρακίτσιος

πρωτ/ρος- καθηγητής

Δρ- Θ. ΑΠΘ

 

 

ο γραμματεύς

ΤΥ

Χαράλαμπος Καμπλιές

Οικον/γος Παν.Μακεδονίας